Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Cyklistická stezka Brno - Vídeňdobrovolný svazek obcí

Cyklistická stezka Brno–Vídeň

Cyklistická stezka Brno–Vídeň spojuje dvě středoevropské metropole. Prochází územím               jižní Moravy a dolnorakouské oblasti Weinviertel.

Cyklistická stezka Brno - Vídeň

Jihomoravský kraj

logo-Jmk

Rozvoj cyklostezky Brno-Vídeň

V rámci dotačního programu  "Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje 2024"   získal DSO dotaci na uspořádání tradičního setkání cyklistů: Zahájení a Ukončení sezóny na cyklostezce Brno - Vídeň v členských obcích DSO Cyklistická stezka Brno - Vídeň. Součástí programu je vystoupení místních zájmových spolků i cyklovýlet po okolí. Další aktivitou projektu je zpracování studie doprovodné infrastruktury na cyklostezce Brno - Vídeň a inovace odpočívadel a informačních tabulí na trase.

 

Údržba čistoty cyklotrasy Brno-Vídeň

Dobrovolný svazek obcí (dále jen DSO) vybudoval v rámci II. etapy bezpečných úseků Cyklostezky Brno-Vídeň 3 980 m nových cyklostezek, a to na katastru následujících obcí: Židlochovice, Rajhrad, Chrlice a Přízřenice. Stezka je podle sčítačů umístěných na trase hojně využívána cyklisty.

Údržba této zatím poslední budované etapy je po dobu udržitelnosti projektu zajišťována prostřednictvím dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezky Brno - Vídeň ve spolupráci s jednotlivým obcemi. V rámci dotačního programu "Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2024" získal DSO dotaci na údržbu cyklostezky, jejímž předpokládaným rozsahem je: 


1. úklid bahna a komunálního odpadu: 3x po celé délce jmenovaných úseků cyklostezky
2. sekání trávy, ořez větví a křovin: 3x po celé délce jmenovaných úseků cyklostezky
3. drobné nesouvislé opravy povrchu komunikace: dle potřeby
4. drobné opravy směrového značení a údržba odpočívadel: dle potřeby
                                     

 realizace projektu: 1.3.2024 - 31.12.2024

Sponzoři a partneři:

Turistická mapa


nahoru