Koridor cyklistické stezky Brno - Vídeň

Cyklistická stezka Brno–Vídeň spojuje dvě středoevropské metropole. Prochází převážně územím jižní Moravy a dolnorakouské oblasti Weinviertel. Oba sousedící regiony jsou proslulé vínem, vinicemi a svou vinařskou kulturou. Díky množství atraktivních cílů a mírnému terénu jsou ideálním místem pro cykloturistiku. Samotná stezka, vedoucí z Brna přes Židlochovice, Pasohlávky a Nový Přerov k hraničnímu přechodu Hevlín/Laa an der Thaya a dále přes Mistelbach do Vídně, měří ve zde vyznačené trase téměr 170 km.

Nejvíce bezpečná cyklostezka v republice

Cyklistická stezka je vedena mimo frekventované silnice po samostatných komunikacích pro cyklisty nebo po méně frekventovaných silnicích III. třídy. Díky mírnému klimatu je možné využít stezku téměř v každou roční dobu. Na moravském úseku je pro Vás připraveno 15 originálních cyklistických odpočívek s mapou trasy.
 

Značení cyklistické stezky Brno–Vídeň a její souběh s dalšími trasami

znaceni_5-(1).jpg


Žlutá značka s číslem 5

Celý průběh Jihomoravským krajem je značený standardním cyklistickým značením (žluté značky) s logem cyklistické stezky Brno–Vídeň. V národním systému číslovaných tras má stezka číslo 5.


znaceni_5_EV9_GRWS.jpg
Značení souběhu s EV 9, Greenways a dalšími

Na území Jihomoravského kraje, tj. v úseku Brno – Nový Přerov (hranice s Rakouskem), je trasa značena jako souběh tří stezek: cyklistická stezka Brno–Vídeň, Greenways Krakov–Morava–Vídeň a EuroVelo 9.

V úseku Nový Přerov – Hevlín je v souběhu také trasa EuroVelo 13. Místy je značení doplněno i logem vinařských stezek, které vedou v souběhu.
Cyklistická stezka Brno–Vídeň

O cyklistickou stezku pečuje Sdružení cyklistická stezka Brno-Vídeň, v níž jsou sdruženy obce a občanská sdružení působící v koridoru stezky.
V tomto průvodci Vám nabízíme pět tematických okruhů, navazujících na páteřní trasu cyklostezky a spojujících tuto trasu se zajímavými místy v jejím okolí. Tématické okruhy Vás zavedou na místa s mimořádným historickým a prehistorickým významem (Dolní Věstonice, Hradisko, Pouzdřany apod.), do blízkosti vyhlášených ornitologických lokalit v okolí novomlýnských nádrží, mezi vinice, sady, vinné sklípky. Navštívíte vinařské obce Brněnské, Znojemské a Mikulovské vinařské oblasti, v nichž zůstalo zachováno množství unikátních historických památek: klášterů, kostelů, kapliček, radnic, obytných domů, drobné sakrální architektury aj.

V závislosti na tom, jak rychle šlapete do pedálů, lze každý z tematických okruhů zvládnout za den, ale s výjimkou nejkratšího okruhu přírodním parkem Bobrava doporučujeme tyto trasy rozdělit na několik vícedenních úseků a získat tak možnost podrobně poznat kraj, jeho kulturu a obyvatele, třeba i včetně poznání rozdílné chuti vín z jednotlivých vinařských oblastí.
 

Našim cílem je zlepšit kvalitu nabízených služeb a nabídku turistických produktů v koridoru stezky. Proto jsme ve spolupráci s Nadací Partnerství, programem Zelené stezky, začali v roce 2001 s programem certifikace služeb 'přátelských' k cykloturistům. Tento program jsme nazvali 'Cyklisté vítáni'. Vždy, když na svých cestách jižní Moravou nebo oblastí Weinviertel narazíte na symbol 'rozesmátého kola' , můžete si být jisti, že v daném ubytovacím, stravovacím či jiném turistickém zařízení bude o Vás dobře postaráno.


Přejeme Vám šťastnou cestu a hezký pobyt na cyklistické stezce Brno-Vídeň, která je jednou z nejlépe vybudovaných a nejvíce bezpečných cyklostezek v ČR. Stezka samotná i místa v jejím okolí nabízí mnoho unikátních turistických zážitků.

Ing. Libor Šrámek, tajemník sdružení 'Cyklistická stezka Brno-Vídeň
 

Dopravní spojení a nástupní místa

www.idos.cz
Brno hl.n.–Břeclav – Wien Simmering – Wien Meidling
(přímé vlaky EuroCity, jízdní doba cca 2 h) Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel;
Povinná rezervace místa pro jízdní kolo nebo místa pro cestujícího s jízdním kolem
Brno hl.n. – Břeclav, Břeclav–Wien Hbf (Bahnsteige 1-2)
Rregionální vlaky s přestupem v Břeclavi, jízdní doba cca 3 h. Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel
Wien Hbf (Bahnsteige 1-2), Retz, Unterretzbach, Šatov, Znojmo-Nový Šaldorf, Znojmo
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel

Stanice a zastávky vlaků v koridoru stezky

Trať 250 Brno-Břeclav
Brno hl.n., Brno-Horní Heršpice, Modřice, Popovice u Rajhradu, Rajhrad, Vojkovice nad Svratkou, Hrušovany u Brna, Žabčice, Vranovice, Pouzdřany, Popice, Šakvice, Zaječí, Rakvice, Podivín, Ladná, Břeclav.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel
Trať 244 Brno-Hrušovany nad Jevišovkou
Brno hl.n., Brno-Horní Heršpice, Troubsko, Střelice dolní, Střelice, Radostice, Silůvky, Moravské Bránice, Moravský Krumlov, Rakšice, Bohutice, Našiměřice, Miroslav, Dolenice, Břežany, Pravice, Hrušovany n. Jeviš. Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel
Trať 246 Břeclav-Hrušovany nad Jevišovkou-Znojmo
Břeclav, Boří les, Valtice-město, Valtice, Sedlec u Mikulova, Mikulov na Moravě, Březí, Dobré Pole, Novosedly, Jevišovka, Hrušovany nad Jevišovkou, Božice u Znojma, Hodonice, Dyje, Znojmo.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel
Trať 245 Hrušovany nad Jevišovkou-Hevlín
Hrušovany nad Jevišovkou, Hevlín.
Zjednodušená přeprava kol.

 

Jízdní kolo lze přepravovat v každém rychlíku, spěšném či osobním vlaku a expresech. Vlaky s přepravou jízdních kol jako spoluzavazadel jsou označeny v platném jízdním řádu symbolem jízdního kola (s možnou rezervací v kroužku, s povinnou rezervací v rámečku). Ve vlacích bez tohoto označení se jízdní kola přepravují na prvním a posledním představku (nástupní prostor) soupravy, kde smějí být nejvýše dvě kola. Cestující si musí kolo sám naložit a vyložit a nese za něj zodpovědnost po celou dobu jízdy. Cena přepravy jednoho kola je dle tarifní vzdálenosti. Ve vlacích se škrtnutým symbolem jízdního kola je přeprava jízdních kol zakázána. Jízdní kola lze přepravovat také ve vlacích s úschovou během přepravy. Tyto vlaky jsou označeny v platném jízdním řádu symbolem kufru.

Informace o železničních tratích a spojích v Rakousku najdetena www.oebb.at/de


S ohledem na bezpečný provoz i přírodu

Cyklistická stezka Brno-Vídeň je určena bezmotorové dopravě. Nejhezčí na cykloturistice je právě zážitek z volné přírody, nezatížený negativními dopady automobilové dopravy. Na svých toulkách v koridoru této stezky můžete slyšet zpěv ptáků, shlédnout hnízdící čápy či volavky, pozorovat ryby v jezerech a rybnících či vidět koroptve, bažanty a jeleny. Aby byly tyto zážitky umožněny i ostatním návštěvníkům, dodržujte prosím následující zásady:

 • Přednostně používejte svoje kolo. Pokud k dopravě na cyklostezku samotnou nemůžete využít kola, používejte prostředky hromadné přepravy. Cesta vlakem k výchozímu bodu Vaší cesty je pohodlná, nemusíte se vracet k výchozímu bodu a navíc šetříte přírodu. Stezka a doporučené tématické okruhy se nachází v blízkosti železničních tratí 250 Brno - Břeclav, 244 Brno - Hrušovany nad Jevišovkou, 246 Břeclav - Hrušovany nad Jevišovkou - Znojmo a trati č. 245 Hrušovany nad Jevišovkou.-Hevlín.. Na většině spojů na těchto tratích je umožněna zjednodušená přeprava jízdních kol: přepravné za kolo zaplatíte v pokladně společně s koupí jízdenky a kolo vezmete s sebou přímo do vagónu, který je na převážení kol uzpůsoben. Pro informaci o konkrétním spojení a možnostech přepravy kola využijte jízdní řád ČD na internetu např. www.cdrail.cz.
 • Neodhazujte prosím odpadky podél stezky. Nově vybudované odpočívky na české straně jsou vybaveny i odpadkovými koši. Odpad se snažte třídit a recyklovat (většina našich i rakouských měst i obcí má kontejnery na tříděný odpad) nebo recyklovat odpadky až doma.
 • Netrhejte chráněné rostliny a nerušte zvěř v jejím přirozeném prostředí.
 • Dávejte pozor na chodce a jiné uživatele stezek (např. vozíčkáře).
 • Jízda na horském kole je jistě zážitkem, ale není vhodná v ekologicky citlivých lokalitách (Pouzdřanská step, CHKO Pálava). V podobných lokalitách raději odstavte kolo a vydejte se na naučnou stezku pěšky.
 • Nocujte a tábořte jen na vyznačených místech, kempech či tábořištích.
 • Nezapomeňte, že pro lidi žijící a poskytující služby v koridoru stezky je cykloturistika jedním ze zdrojů obživy. Podpořte je - nakupujte místní produkty, žádejte domácí suroviny, regionální speciality.
 
 

Sdružení cyklistická stezka Brno - Vídeň je partnerem programu Zelené stezky Greeneways.
Zelené stezky Greenways jsou trasy, komunikace nebo přírodní koridory, využívané v souladu s jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci. Přinášejí užitek v oblasti ochrany přírody a kulturního dědictví, zlepšují možnosti pro dopravu, rekreaci a turistiku, jsou výzvou k zdravějšímu životnímu stylu a udržitelnému využívání místních zdrojů. Zelené stezky vedou občany, zastupitele, úřady a podnikatele ke společnému plánování a zlepšování života v jejich obci a komunitě.


Program Zelené stezky Greenways řídí Nadace Partnerství.
www.nadacepartnerstvi.cz, www.greenways.cz

 

Fotogalerie
 • 23. 8. 2022
  Ukončení sezóny na cyklostezce B...

  Ukončení sezóny se uskuteční na novém úseku v Rebešovicích.

   
  4. 8. 2022
  Rezervace cyklobusů

  Rezervace cyklobusů

   
  Všechny aktuality
 • září 2022
  poútstčtsone
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  Všechny akce
 • Anketa
  Využijete možnost dopravit se na rakouskou část cyklostezky cyklobusem z Brna? Využijete možnost dopravit se na rakouskou část cyklostezky cyklobusem z Brna?
   
  341
   
  78
   
  177
 • Cyklostezka Brno-Vídeň

  Cyklotrasa je na území ČR ve správě Cyklistické stezky Brno-Vídeň, dobrovolného svazku obcí v koridoru trasy.
  Sídlo a adresa:
  Cyklistická stezka Brno-Vídeň, dobrovolný svazek obcí
  Masarykova 100
  667 01 Židlochovice
  Kontakt:
  e-mail: info@brnoviden.cz
  T.: +420 776 771 689