Místopis

Cyklistická stezka Brno-Vídeň spojuje dvě středoevropské metropole. Prochází převáženě územím jižní Moravy a dolnorakouské oblasti Weinviertel. Oba sousedící regiony jsou proslulé vínem, vinicemi a svou vinařskou kulturou. Díky množství atraktivních cílů a mírnému terénu pahorkatiny jsou ideálním místem pro cykloturistiku.Samotná stezka, vedoucí z Brna přes Modřice, Židlochovice, Pasohlávky a Nový Přerov k hraničnímu přechodu Hevlín/Laa an der Thaya a dále přes Mistelbach do Vídně, měří více než 130 km a zavede Vás do nejmalebnějších koutů jižní Moravy a Weinviertelu. Cyklistická stezka je vedena mimo frekventované silnice po samostatných komunikacích pro cyklisty nebo po méně frekventovaných silnicích III. třídy. Díky mírnému klimatu je možné využít stezku téměř v každou roční dobu. Na moravském úseku je pro Vás připraveno 15 originálních cyklistických odpočívek s mapou trasy. O cyklistickou stezku pečuje Sdružení cyklistická stezka Brno-Vídeň, v níž jsou sdruženy obce a občanská sdružení působící v koridoru stezky. V tomto průvodci Vám nabízíme pět tematických okruhů, navazujících na páteřní trasu cyklostezky a spojujících tuto trasu se zajímavými místy v jejím okolí. Tématické okruhy Vás zavedou na místa s mimořádným historickým a prehistorickým významem (Dolní Věstonice, Hradisko, Pouzdřany apod.), do blízkosti vyhlášených ornitologických lokalit v okolí novomlýnských nádrží, mezi vinice, sady, vinné sklípky. Navštívíte vinařské obce Brněnské, Znojemské a Mikulovské vinařské oblasti, v nichž zůstalo zachováno množství unikátních historických památek: klášterů, kostelů, kapliček, radnic, obytných domů, drobné sakrální architektury aj. V závislosti na tom, jak rychle šlapete do pedálů, lze každý z tematických okruhů zvládnout za den, ale s výjimkou nejkratšího okruhu přírodním parkem Bobrava doporučuje tyto trasy rozdělit na několik vícedenních úseků a získat tak možnost podrobně poznat kraj, jeho kulturu a obyvatele, třeba i včetně poznání rozdílné chuti vín z jednotlivých vinařských oblastí.

 

Myšlenka

Realizátorem myšlenky byla skupina obcí na české části trasy s názvem Sdružení "Cyklistická stezka Brno - Vídeň".

 • vznik myšlenky byl motivován snahou přispět ke změně ekonomického potenciálu venkova postiženého restrukturalizací zemědělství
 • podpora rozvoje cestovního byla vytipována ruchu jako nástroj obnovy ekonomiky regionu

 

Základní cíl

 • v roce 1996 vznik Sdružení "Cyklistická stezka Brno - Vídeň"
 • v roce 2005 vznik dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň, který je pokračovatelem činnosti Sdružení "Cyklistická stezka Brno - Vídeň"
 • obce jsou ze zákona odpovědné za rozvoj území
 • ekonomický potenciál regionu je dán mimo jiné i nabídkou pracovních příležitostí a cílené vytváření podmínek pro rozvoj CR může být významným zdrojem nabídky pracovních příležitostí
 • cykloturistika je v posledním období výrazný prvek v ČR a města Vídeň a Brno jsou svý-mi obyvateli zásobárnou návštěvníků regionu
 • cyklistická doprava je nedílnou součástí dopravního systému a je rozvíjena jako součást zdravého životního stylu šetrnému k životnímu prostředí a podporující zdraví

Cyklotrasa Brno - Vídeň úsek Brno - Laa an Der Thaya

 • systém evropských dálkových cyklotras EURO VELO
 • trasa EURO VELO č. 4 tzv. Jantarová stezka od pobřeží Baltu přes Polsko, ČR, Rakousko až po pobřeží Jadranu
 • úsek Brno - Vídeň je částí trasy EURO VELO č. 4 a spojuje velké sídelní aglomerace
 • území mezi cílovými městy je nížinné - nanáročné pro cyklisty
 • území nabízí nespočet historických a přírodních zajímavostí

 

Směrové schéma trasy

 • sleduje převážně tok řeky Svratky a Dyje od Brna po hranice s Rakouskem
 • koncepčně podél vodotečí
 • kladem tohoto přístupu je nenáročný terén a příznivé přírodní podmínky
 • nevýhodou je naopak finanční náročnost na zbudování úseků a vlastnická podstata pozemků