Dobrovolný svazek obcí Cyklistická stezka Brno -Vídeň funguje již více než 20 let a v současnosti má 23 členských obcí z jižní Moravy. V souladu se schválenou strategií rozvoje Cyklostezky Brno -Vídeň v poslední době aktivně zapojuje rakouské obce do spolupráce tak, aby cyklostezka působila jako skutečná  mezinárodní cyklotrasa s jednotnou identitou a propagací.
 
Schválením projektu v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika v únoru 2018 byla tato spolupráce podpořena také Fondem malých projektů a to schválením smlouvy o financování v max. výši 15.891,00 EUR.
 
Projekt klade důraz na intenzivní komunikaci a spolupráci s obcemi na trase na území Dolního  Rakouska a má v plánu realizovat značení cyklostezky Brno-Vídeň v úseku mezi obcemi Laa an der Thaya a Mistelbach a  propagaci této části trasy mezi cyklisty.
 
Hlavní aktivity projektu jsou:
  • zahájení cyklosezóny v Laa an der Thaya
  • vydání dvojjazyčného kalendáře akcí konaných v obcích na trase v roce 2018
  • uspořádání setkání zástupců obcí  na téma možnosti rozšíření spolupráce a společné propagace
  • vyznačení trasy v úseku mezi obcemi Laa a.d. Thaya a Mistelbach