Dostavba bezpečných úseků I. etapa
vystavěno v roce 2011 - 2012

Slavnostní zahájení stavby se uskutečnilo v obci Ivaň za přítomnosti zástupců investora stavby – tj. Cyklistické stezky Brno – Vídeň, zástupců VIA ALTA, a.s. Třebíč jako technického dozoru stavebníka, zástupců zhotovitele Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. Praha a starostů obcí ležících na úsecích nově budovaných bezpečných úseků cyklotrasy Brno – Vídeň. Na počátku trasy úseku Ivaň byl osazen základní kámen s informačními údaji o stavbě a zdrojích na financování akce.
Předseda DSO Cyklistické stezky Brno – Vídeň – Vlastimil Helma provedl symbolický poklep na základní kámen a tím tak zahájil výstavbu nových bezpečných úseků cyklostezky.
několik fotografií zde.

Základní údaje o stavbě
Předmětem dostavby je vybudování části bezpečné cyklostezky Brno-Vídeň, nahrazující ve vytipovaných zvláště exponovaných úsecích stávající cyklotrasu. Existující trasa s částí bezpečných úseků vybudovaných již v roce 2000, je důležitou součástí mezinárodní páteřní trasy EuroVelo 9. Přesto je na území ČR vedena převážně po silnicích II. a III. třídy.
Do I. etapy dostavby je zařazeno 13 úseků na 9 katastrech obcí, což představuje 12,751 km bezpečné cyklostezky (cca 1/6 celé délky cyklotrasy na území ČR). Realizace je rozdělena do tří projektů.
Projekty řeší vybudování části bezpečné cyklostezky Brno-Vídeň, nahrazující ve vytipovaných zvláště exponovaných úsecích stávající cyklotrasu.

Dostavba bezpečných úseků cyklotrasy Brno - Vídeň na území ČR - projekt 1
V projektu 1 je zařazeno 11 úseků na 7 katastrech, což představuje 9,014 km bezpečné cyklostezky.
Vysoutěžené stavební náklady dle smlouvy o dílo s PSVS Praha jsou 20 911 682,- Kč (vč. DPH).
Dokončení výstavby projektu 1 je plánováno v 04/2012.

Dostavba bezpečných úseků cyklotrasy Brno - Vídeň na území ČR - projekt 2
Do projektu 2 je zařazen úsek Opatovice 1 na katastru obce Opatovice u Rajhradu, což představuje 0,445 km bezpečné cyklostezky.
Vysoutěžené stavební náklady dle smlouvy o dílo s PSVS Praha jsou 1 638 248,- Kč (vč. DPH).
Dokončení výstavby projektu 2 je plánováno v 10/2011.

Dostavba bezpečných úseků cyklotrasy Brno - Vídeň na území ČR - projekt 3
Do projektu 3 je zařazen úsek Ivaň 2 na katastru obce Ivaň, což představuje 3,292 km bezpečné cyklostezky.
Vysoutěžené stavební náklady dle smlouvy o dílo s PSVS Praha jsou 3 146 738,- Kč (vč. DPH).
Dokončení výstavby projektu 3 je plánováno v 08/2011.

Finanční zdroje
Zdroje ve výši 85% způsobilých nákladů poskytne ROP JV, zdroje ve výši 7,5% ze způsobilých nákladů poskytne JMK, zbývající náklady uhradí obce dle místa stavby a Cyklistická stezka Brno – Vídeň, dobrovolný svazek obcí.

Základní údaje o partnerech výstavby:
Investor:                                            Cyklistická stezka Brno – Vídeň, dobrovolný svazek obcí, Židlochovice  
Projektant:                                         ADOS Brno, Ing. Adolf Jebavý
Technický dozor stavebníka:              VIA ALTA, a.s., Třebíč
Zhotovitel:                                         Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Praha

Věříme, že se všem cyklistům bude na nově vybudovaných úsecích dobře a bezpečně jezdit!


 

Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno -Vídeň na území ČR – II. etapa
připravováno k výstavbě v roce 2015Základní údaje o stavbě

Předmětem projektu je vybudování II. etapy bezpečné části cyklostezky Brno-Vídeň, nahrazující ve vytipovaných zvláště exponovaných úsecích stávající cyklotrasu. Existující trasa je důležitou součástí mezinárodní páteřní trasy EuroVelo 9, přesto je na území ČR vedena částečně po silnicích II. a III. třídy.
S růstem intenzity dopravy se některé její úseky jeví v kontextu bezpečnosti provozu dle měřitelných kritérií (intenzita dopravy, dovolená rychlost, nehodovost, ad.), jako méně vhodné až kritické. Na základě Studie technických opatření ke zvýšení bezpečnosti na cyklotrase Brno-Vídeň na území ČR (ADOS, 2006) bylo vytvořeno komplexní řešení bezpečného vedení cyklostezky.
Do připravovaného projektu bylo po zvážení připravenosti úseků z hlediska projekčního a majetkoprávního zařazeno 12 úseků na 9 katastrech, což představuje cca 7 km (1/10 celé délky) bezpečné stezky.

 

Zdůvodnění potřebnosti projektu:

Projekt řeší zejména exponovaný úsek cyklotrasy mezi Brnem a Rajhradicemi, využívaný jak turisticky, tak pro přepravu pracujících z okolních obcí do okrajových částí Brna. Z hlediska priority bezpečného řešení byly z dosud nerealizovaných vyhodnoceny jako klíčové úseky: PŘÍZŘENICE, MODŘICE (jejich realizace nabídne bezpečnou variantu mimo silnici III. třídy Modřice - OC Olympia a odlehčí přetížené in-line trase), CHRLICE 1 (propojí Brno a Chrlice, usnadní překročení dálnice D2 a příjezd k vlak. nádraží Chrlice), CHRLICE 2, 3 a REBEŠOVICE 3, 4 (tyto 4 úseky zajistí bezpečné spojení mezi Brnem a Rebešovicemi bez kontaktu s motorovou dopravou), RAJHRAD 1 a RAJHRADICE 4 (dobudování chybějících částí cyklostezky; nyní III/416 - 2,5tis. voz./24hod, 23% těžkých vozidel + přispěje výrazně k bezpečnému příjezdu k významné histirocké památce Benediktýnský klášter Rajhrad i do města Rajhrad), ŽIDLOCHOVICE 1 (přeložení cykl. trasy ze silnice II/416 (intenzita dopravy viz výše) na samostatnou bezmotorovou komunikaci), VRANOVICE 2 a PŘIBICE 1 (nyní silnice II/381 - 750 vozidel/24hod.).


Dostavba bezpečných úseků cyklotrasy Brno - Vídeň na území ČR - II. etapa

Vysoutěžené stavební náklady dle smlouvy o dílo se Společností SWIETELSKY – OHL ŽS – Cyklostezka Brno - Vídeň jsou 48 045 545,84 Kč (vč. DPH).
Dokončení výstavby projektu je plánováno do konce 06/2015.

Finanční zdroje
Zdroje ve výši 85% způsobilých nákladů poskytne ROP JV, zdroje ve výši 7,5% ze způsobilých nákladů poskytne JMK, zbývající náklady uhradí obce dle místa stavby a Cyklistická stezka Brno – Vídeň, dobrovolný svazek obcí.

Základní údaje o partnerech výstavby:
Investor:                                            Cyklistická stezka Brno – Vídeň, dobrovolný svazek obcí, Židlochovice
Projektant:                                         ADOS Brno, Ing. Adolf Jebavý
Technický dozor stavebníka:              INFRAM a.s., Praha 
Zhotovitel:                                         Společnost SWIETELSKY – OHL ŽS – Cyklostezka Brno - Vídeň, Brno

                                                           Správce společnosti:            
                                                           SWIETELSKY stavební s.r.o. Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební                                                                 s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

                                                            Druhý společník:                 
                                                            OHL – ŽS, a.s. Brno
Fotogalerie
 • 23. 8. 2022
  Ukončení sezóny na cyklostezce B...

  Ukončení sezóny se uskuteční na novém úseku v Rebešovicích.

   
  4. 8. 2022
  Rezervace cyklobusů

  Rezervace cyklobusů

   
  Všechny aktuality
 • září 2022
  poútstčtsone
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  Všechny akce
 • Anketa
  Využijete možnost dopravit se na rakouskou část cyklostezky cyklobusem z Brna? Využijete možnost dopravit se na rakouskou část cyklostezky cyklobusem z Brna?
   
  341
   
  78
   
  177
 • Cyklostezka Brno-Vídeň

  Cyklotrasa je na území ČR ve správě Cyklistické stezky Brno-Vídeň, dobrovolného svazku obcí v koridoru trasy.
  Sídlo a adresa:
  Cyklistická stezka Brno-Vídeň, dobrovolný svazek obcí
  Masarykova 100
  667 01 Židlochovice
  Kontakt:
  e-mail: info@brnoviden.cz
  T.: +420 776 771 689