Mokřad u cyklostezky v Židlochovicích

 

Projekt Podporila Nadace Partnerství ve spolupráci s Nadací Ceské sporitelny.

Odpocinkové místo, které bylo z velké cásti vybudováno na podzim roku 2012, bylo

letos doplneno o velkou informacní tabuli.
 

Zámerem celého projektu bylo zlepšit vybavení cyklostezky Brno - Víden na k. ú.

Židlochovice a vytvorit odpocinkové místo v blízkosti stávajícího mokradu, které bude

vybaveno dreveným molem nad hladinou jezírka, dreveným posezením, drevenou

prulezkou pro deti, stojanem na kola, odpadkovým košem a informacní tabulí.

Z uvedených prvku vybavení bylo behem podzimních mesícu roku 2012 a jarních

mesícu 2013 vše zrealizováno dle plánu. Prvky jsou provedeny ve stejném stylu jako

ostatní odpocinková místa na cyklostezce Brno – Víden v okolí Židlochovic, hlavním

materiálem je osvedcené akátové dřevo.
 

Mobiliár a vybavení odpocinkového místa lze v soucasné dobe plne používat. Díky

instalaci informacní tabule se verejnost muže dozvedet užitecné informace o historii

zdejší krajiny, o budování mokradu a rekultivaci kalových polí, i o prírodních

hodnotách mokradu a lužních lesu. Díky instalaci mola je možné pozorovat zajímavý

život mokradního spolecenstva. Drevené posezení umožní odpocinek a obcerstvení,

prulezka v podobe žáby pak vítané rozptýlení pro nejmenší výletníky.

Celkové náklady na realizaci projektu byly 127.860,- Kc. Z celkových nákladu bylo

74.160,- Kc financováno grantem z Nadace Partnerství, 30.000,- dotací z JMK a

23.700,- Kc z rozpoctu mesta Židlochovice.

Fotogalerie