2. Ivaň - Hevlín

Fotogalerie
 • _MG_3589_edited-1.jpg

  0 14

 • _MG_3591_edited-1.jpg

  1 14

 • _MG_3595_edited-1.jpg

  2 14

 • 600622_135355433327967_1506232978_n.jpg

  3 14

 • cyklisti.jpg

  4 14

 • EV13-Hevlin-cykloodpocivka_1.jpg

  5 14

 • EV13-Jevisovka-capi_odpocivka_1.jpg

  6 14

 • EV13-Jevisovka-cykliste_na_signalce_u_bunkru.jpg

  7 14

 • EV13-Novy_Prerov-cyklistky.jpg

  8 14

 • EV13-Novy_Prerov-ekofarma_Januv_dvur_1.jpg

  9 14

 • Img_2867_promenada.jpg

  10 14

 • Img_3657_stredni_nadrz.jpg

  11 14

 • IMG_9355_resize.JPG

  12 14

 • Snimek-686.jpg

  13 14

Pasohlávky – TIC 46 km

Za křížením s rychlostní silnicí na Mikulov, stále v souběhu s trasou EuroVelo, vstupuje stezka do nově vybudovaného komplexu lázní a Aqualandu Moravia. Vrací se pak ke břehu vodní plochy a grandiózní cyklistickou promenádou objíždí celou vodní lagunu horní novomlýnské nádrže. K Brodu nad Dyjí vede stezka po hrázi, která jako poslední odděluje horní novomlýnskou nádrž od toku řeky Dyje.
 

Brod nad Dyjí – náves 50 km

Z Brodu nad Dyjí odbočuje stezka za vesnicí doleva a po příjemných zemědělských cestách s pevným povrchem stoupá do mírných svahů s vinicemi. Pod svahem se zemními terasami projede kolem areálu cihelny a do obce Novosedly vstoupí přímo v areálu vinných sklepů.
 

Novosedly – sklepní ulice 56,5 km

V Novosedlech vede stezka po místní komunikaci návsí obce až k nádraží. Po 2,5 km dojedeme klidnou silnicí do malebné obce Nový Přerov. Trasa vede ke kostelu a dále stále po hlavní silnici.
 

Nový Přerov – kostel 60 km

V obci, několik metrů za kostelem, odbočuje z hlavní trasy stezky doleva Moravská vinná a míří do vinohradů. Stezka Brno–Vídeň však pokračuje dál po hlavní silnici, projíždí celou obcí a ažza ní odbočuje doprava a směřuje na Jevišovku.
 

Jevišovka – odpočívka 63 km

Přestože nás na katastru obce Jevišovka vítá nádherná originální „Čapí odpočívka pro cyklisty“, trasa cyklostezky Brno–Vídeň samotnou obec míjí. Doporučujeme však překročit železniční koleje a hned na kraji obce se pokochat druhou originální odpočívkou s minirozhlednou. Pokud míříte na vlak do Hrušovan nad Jevišovkou, můžete využít hezké cyklistické stezky s asfaltovým povrchem, která vede kolem přírodně zajímavých mokřadů na Hrušovany nad Jevišovkou.
 

Hrušovany nad Jevišovkou – křižovatka 65 km


Hrabětice – sportovní areál 67,5 km

Pokud jste z Jevišovky zamířili na Hrabětice, opět se této obce dotknete pouze pohledem. Stezka kolem obce již míří na jih, k Hevlínu a státní hranici s Rakouskem.
 

Hevlín – náves (infocentrum) 76,5 km

Po 10 km dojedeme na okraj obce Hevlín, kde při odbočení doprava směrem k bývalému nádraží dojedeme přes koleje až na náves. Po silnici projedeme kolem hotelu Zetocha a dále pokračujeme po chodníku až k samotné hranici. Projedeme hraničním pásmem k obchodům DFS po pravé ruce, až dojedemek rakouské celnici, za níž začíná město Laa an der Thaya


Pasohlávky

Obec s nejrozvinutějšími turistickými službami a největším počtem ubytovacích zařízení. Východně od obce se rozkládá pruh lužních lesů v nivě řeky Jihlavy, na jehož jižním okraji byla v někdejší štěrkovně vyhlášena přírodní památka Betlém. Přilehlá přírodní rezervace Věstonická nádrž je důležitým  hnízdištěm a tahovou zastávkou pro vodní ptáky. Obec, ve starých písemných pramenech jmenovaná Uherčice na Bílém břehu (odtud odvozen i pozdější německý název Weisstätten), patřila v roce 1276 dolnokounickému klášteru. Na návsi původně stávala kaple sv. Ducha, která byla v roce 1675 přestavěna. Na kostel pak byla kaple rozšířena v roce 1811 a o sedm let pozděj i byla přistavěna věž. U kostela stojí ješ tě památkově chráněná plastika sv. Jana Nepomuckého z druhé poloviny 18. století. V centru obce je dobře vybavené informační centrum. Většina ubytovacích kapacit je v centru obce či v areálu ATC Merkur, vzdáleném cca 1,5 km od obce na břehu horní (Mušovské) nádrže Vodních Mlýnů. V areálu kempu je možnost vypůjčení kol a další ho příslušenství. Novomlýnské nádrže jsou oblíbeným místem rybářů a surfařů. V roce 2013 zde byl otevřen největší aquapark ve střední Evropě.Brod nad Dyjí

Obec kolonizačního původu je poprvé zmiňována roku 1355, kdy patřila k drnholeckému panství. V 15. století byla ves pustá, znovu osídlena byla kolem roku 1570. V roce 1629 zpustošila obec císařská vojska a v letech 1805 a 1809 utrpěla škody při průchodu francouzských vojsk. V obci se nachází farní kostel sv. Jana Nepomuckého z roku 1770 a socha sv. Jana Nepomuckého z počátku 19. století. Ubytovací kapacita je přizpůsobena potřebám méně náročné klientely, v obci je ale možnost dobrého stravování a za obcí směrem na Novosedly je ulička s několika zachovalými sklepy a možností ochutnávky vína.Novosedly

Novosedly jsou v současnosti největší vinařská obec u nás. Téměř 400 ha vinic je součástí největšího komplexu vinic v republice. Většina sklepů se nachází ve vinařské uličce. Obec vznikla ve 12.–13. stol., již v roce 1552 získala právo vinného šenku. V okolí je zajímavé Slanisko Novosedly (190 m.n.m.), významná lokalita ohrožené slanomilné vegetace (např. hvězdnice slanistá) a halofilního hmyzu. V centru obce je místní hostinec s malou odpočívkou.Nový Přerov

Obec vznikla přibližně v r. 1350 a patřila k panství drnholeckému. V současnosti zde žije 350 obyvatel. Jižní okraj obce tvoří státní hranice s Rakouskem a turistickým hraničním přechodem. Na západě tvoří přírodní hranici řeka Dyje. Nejstarší kulturní památkou obce je kostel sv. Michaela. Nov ý Přerov byl vinařskou obcí již za dob charvátských starousedlíků. Po pozemkové úpravě zde vinařské firmy znovu vysázely 120 hektarů nových vinic. Pod Přerovským vrchem se nachá zí 63 vinnýc h sklepů. Většinou jde o originální stavby se zachovalou původní architekturou z let 1900-1920. V posledních letech jsou mimo vinařství v yužívány sklepy s nástavbou také k ubytování turistů. Nový Přerov je křižovatkou cyklotras a návštěvníkům jsou k dispozici č tyři cyklistické odpočívky. Přírodní krásy jsou zastoupeny suchomilnou a slanomilnou vegetací. Cesta z obce vede mezi poli, s četným výskytem ptáků (volavky, čápi, dravci).Jevišovka

Jevišovka vznikla kolonizací německým obyvatelstvem někdy na počátku 13. století. Za česko-uherských válek na konci patnáctého století ves zpustla a byla osazena v první polovině 16. století Charváty. Nejvýznamnější památkou je kostel sv. Kunhuty, který byl v letech 1929–1931 zásadně přestavěn, takže ze star ších fází stavby zůstala pouze věž. Památkově je chráněna ještě socha sv. Jana Nepomuckého u kostela a kříž u polní cesty do Hrušovan nad Jevišovkou. V Jevišovce je několik charvátsk ých domů původní lidové architektury s bohatou štukovou výzdobou.Hrušovany nad Jevišovkou

K výraznějšímu rozvoji městečka dochází od poloviny 19. století, kdy se stalo majetkem pánů z Hardeku. Kromě známého cukrovaru (1851) byla zřízena nemocnice, postavena nová školní budova a roku 1866 byla zahájena stavba železniční trati spojující Vídeň s Brnem s železničním uzlem právě v Hrušovanech nad Jevišovkou. K dalším významným památkám patří pozdně barokní farní kostel sv. Štěpána, sousoší Nejsvětější Trojice, trojkřídlý empírový zámek a lesní zámeček Emín.Hrabětice

První zmínka o obci je z roku 1417. Hrabětice patří do Znojemské vinařské oblasti, a tak zde nesmí chybět tradiční vinařské sklípky. Sklepní zástavba v obci čítá několik desítek starých zemních sklepů, nejvíce se jich nachází ve Sklepní ulici. Většina sklepů je však neudržovaná, a proto chátrají. Mezi zdejší památky patří kostel svatého Antonína Paduánského z roku 1864, soubor šesti soch lemujících cestu ke kostelu, socha Ecce homo a Kalvárie s kaplí a umělou jeskyní.Hevlín

Nejstarší dochovaná zmínka o Hevlíně pochází z roku 1282. Dominantou obce je pozdně barokní farní kostel Nanebevzetí Panny Marie z doby kolem roku 1742 s bohatě zdobeným interiérem. Autorem sochařské výzdoby je Ignác Lengelacher. Významnou památkou jsou pozdně gotická Boží muka stojící u kostela. V obci je dobrý hotel Zetocha a i možnost občerstvení.


Hodnocení
Řadit dle:
Obecné hodnocení
Známka
Slovní hodnocení
Autor
Datum
Zatím žádné hodnocení. Buďte první!
Přidat hodnocení
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

 Security code
*Vaše hodnocení:

*Vaše známka:


Bunkr Novosedly

Lehký objekt vz. 37 typ A-160 zesílený, rekonstruovaný do původního stavu, je jedním ze sedmnácti objektů úseku 10 Březí, které armáda nechala vybudovat jako předsunuté před objekty úseku 4 Novosedly.

Děvín-Kotel-Soutěska

Největší a nejcennější pálavská rezervace zahrnující vápencová bradla Děvína a Kotelné oddělená Soutěskou. Svahy Kotelné lemují skalní stěny s věžemi Martinka, Trůn a nepravým skalním mostem zvaným Velký špunt. Skalnaté stěny Soutěsky ukrývají několik jeskyněk a prohlubní (Jütttnerovy jámy). Vegetační kryt tvoří pestrá a bohatá společenstva: duboha...

Dunajovické kopce

Původní stepní porosty roztroušeny v menších plochách mezi vinicemi. Z rostlinných druhů je vzácná mandloň nízká, katrán tatarský, třemdava bílá, kosatec nízký. Hnízdiště četných druhů zpěvného ptactva.

Přeshraniční informační centrum Hevlín

Poskytuje turistické informace v českém, německém a anglickém jazyce. Dále provádí kopírování a faxování. K dispozici je veřejný internet obce, veřejný internet JMK a Portál cykloturistiky JMK.

Tabulová

Vápencové bradlo Stolová hora s nezaměnitelným tvarem vrcholové partie. Stepní vegetace je zastoupena mimo jiné tařicí skalní, koniklecem velkokvětým, hvozdníkem péřitým, kosatcem nízkým a písečným, kostřavou waliskou, ostřicí nízkou, sinokvětem měkkým a šalvějí habešskou, která neroste nikde jinde v České republice.

TIC mikroregionu Hrušovansko Hrušovany nad Jevišovkou

Turistické informační centrum Pasohlávky

Zámek Emin zámeček

Novobarokní zámek nechal postavit roku 1882 majitel hrušovanského velkostatku Eduard Khuen-Belassy pro svoji manželku Emanuelu. Na výzdobě interiérů se podílel i malíř Alfons Mucha. Původním majitelům náležel objekt až do roku 1945, poté sloužil převážně zdravotnickým účelům. V současnosti je zde umístěn ústav sociální péče.

Zřícenina Sirotčí Hrádek

Zřícenina původně gotického pomezního skalního hradu z přelomu 13. a 14. století, vybudovaného na dvou vápencových skaliscích, se nachází na severo - východním vrcholu Stolové hory (458 m n. m.), v chráněné krajinné oblasti Pálava. Sirotčí hrádek (Sirotčí hrad, Sirotčí hrady, Waisenstein) dostal název podle rodu Wehingenů, feudálů švábského původu, jejichž jedna větev zvaná Sirotci místní hrad vystavěla. Někdy je Sirotčí hrádek nazýván také jako Růžový hrad (Rosenstein či Rasenstein – ostrý kámen). Roku 1645 byl vypálen a rozbořen Švédy.

 • 10. 8. 2020
  Budování nových bezpečných úseků...

  Připravujeme budování dalších bezpečných úseků cyklostezky Brno - V...

   
  9. 7. 2019
  V irském hlavním městě Dublinu s...

  Největší konferenci o cyklistice Velo-city, pořádané již od roku 19...

   
  Všechny aktuality
 • leden 2021
  poútstčtsone
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  Všechny akce
 • Anketa
  Využijete možnost dopravit se na rakouskou část cyklostezky cyklobusem z Brna? Využijete možnost dopravit se na rakouskou část cyklostezky cyklobusem z Brna?
   
  220
   
  54
   
  19
 • Cyklostezka Brno-Vídeň

  Cyklotrasa je na území ČR ve správě Cyklistické stezky Brno-Vídeň, dobrovolného svazku obcí v koridoru trasy.
  Sídlo a adresa:
  Cyklistická stezka Brno-Vídeň, dobrovolný svazek obcí
  Masarykova 100
  667 01 Židlochovice
  Kontakt:
  e-mail: info@brnoviden.cz
  T.: +420 776 771 689