1. Brno - Ivaň

Fotogalerie
 • _MG_3470_edited-1.jpg

  0 12

 • _MG_3489_edited-1.jpg

  1 12

 • 34.jpg

  2 12

 • 37.jpg

  3 12

 • Brno-Chrlice.JPG

  4 12

 • DSC_1564.jpg

  5 12

 • DSC_1580.jpg

  6 12

 • DSC_7857.jpg

  7 12

 • mokrad1_odpocinek.JPG

  8 12

 • mokrad2_odpocinek.JPG

  9 12

 • Nam-bluc.jpg

  10 12

 • P5180681.JPG

  11 12

Značkou „Kilometr 0“ je stezka onačena na odpočívce za nákupním centrem Avion (IKEA). K tomuto bodu se můžete dostat od východu po cyklistické trase č. 1 Praha–Brno nebo od severu po trase č. 5, známé jako Jantarová stezka. My začneme počítat nulu už při sportovní hale Rondo.
 

Brno – hala Rondo 0 km

Nejběžnější místo nástupu v Brně je u haly Rondo (Kajot Arena, sportoviště a stadion, Křídlovická 911/34) na nábřeží řeky Svratky. Místo je vzdáleno od hlavního nádraží a centra města jen 1,2 km. Od nádraží můžete využít cyklistické pruhy vyznačené na ulici Nové sady. Od haly Rondo vede trasa podél řeky Svratky po cyklostezce více než hojně využívané obyvateli Brna nejen k cyklistice, ale i in-line bruslení a pěším procházkám s kočárky či psy. V odpoledních hodinách a ve volných dnech je stezka přeplněna a doporučujeme velkou opatrnost. Po 4,5 km jízdy mezi řekou a bývalými průmyslovými areály, dnes přestavěnými na sportoviště, dorazíte na zmíněnou odpočívku u IKEI a mostem se dostanete na druhý břeh řeky. O 1,5 km dále pak k soutoku řek Svitavy a Svratky. Mostem, s výhledem na soutok, můžete projet k outdoorovému parku s dominantou obřího lezeckého pilíře, který patří nákupnímu a zábavnímu parku Olympia. V roce 2014 bude budován nový úsek podél areálu Olympie po levém břehu řeky.
 

Modřice – odpočívka 6 km

Mostem u Olympie se pak musíte vrátit zpět a doleva. Stezka vede dál podél zahrádkářské kolonie a po 1,7 km vás dovede na odpočívku u Modřic. Za odpočívkou se stočí prudce doleva, po 100 metrech vede nebezpečným přechodem přes dálniční přivaděč (veďte kolo po přechodu pro pěší!) a poté kolem čistírny odpadních vod na východ. Typická „vůně“ čistírny je současně tím posledním zážitkem z Brna a přivítáním se s volnou krajinou.
 

Rebešovice 10 km

Z Modřic do Rebešovic už stezka prochází typickou krajinou pod Brnem. Před lesíkem se trasa rozdvojuje. Doprava vede polní cesta s měkkým blátivým povrchem, sjízdným jen za sucha. V roce 2014 zde bude vybudován úsek zpevněné cyklistické stezky. Doleva vede asfaltová cesta, která je velmi vhodnou „mokrou variantou“.
 

Rajhrad 12,5 km

Z Rebešovic míří cyklotrasa až k řece Svratce a podél ní dojedeme na okraj města Rajhrad (téměř k benediktinskému klášteru). V roce 2014 zde bude vybudován úsek zpevněné cyklistické stezky.
 

Rajhradice 13,5 km

Stezka dále pokračuje do vedlejší obce Rajhradice.
 

Opatovice 15 km

Rajhradice spojuje s Opatovicemi dlouhý úsek nově vybudované cyklostezky. V obci se pak napojuje na uliční síť a klikatí se až k hlavní silnici za obcí. Podél potoka Dunávka pak míří na Blučinu.
 

Blučina 18 km

Stezka podél Dunávky se připojí k říčce Litavě (s možností odbočit doleva na obec Blučina - ke koupališti) a dále vede za humny Blučiny po stezce stále podél říčky Litavy do Židlochovic. Ještě před Židlochovicemi se ostrým esíčkem přes hlavní silnici napojí na uliční síť. V roce 2014 bude budován nový úsek – nebezpečné esíčko nahradí přehledné křížení se silnicí.
 

Židlochovice – náměstí 21 km

Do centra Židlochovic dojedeme po klidné cestě okolo penzionu Pavir, Informačního centra s vinotékou a místní radnice. U ní stezka odbočí doprava dolů náměstím k hlavní silnici a řece. Pod židlochovickým náměstím stezka zabočí podél řeky doleva, poté projde lávkou a stále podél řeky až k další oboře. Tam se stočí doprava, mine mokřad s odpočívkou a krásnou stezkou projede až k areálu nového koupaliště na okraji Žabčic. V parku s velkou dětskou prolézačkou a cyklistickou odpočívkou zahne doleva a po silnici projede Žabčicemi.
 

Žabčice – náves 24 km


Přísnotice – náves 26 km

Žabčice a Přísnotice jsou spojenými obcemi. Před návsí a kostelem v Přísnoticích zahne stezka doprava a boční uličkou se napojí na jeden z nově vybudovaných bezpečných úseků cyklistické stezky Brno–Vídeň. Podél trati pak dojedeme do Vranovic.
 

Vranovice – kostel 31 km

Asi po 4 km přijedeme do Vranovic, které jsou vstupní branou do Mikulovské vinařské oblasti a dobrým nástupním místem pro cyklistickou stezku Brno–Vídeň i díky nově rekonstruovanému nádraží s množstvím parkovacích míst. Podjedeme železniční trať ve Vranovicích a po silnici přímým směrem pokračujeme do další obce – Ivaně. Po levé straně míjí stezka lužní porost podél řeky Svratky se zajímavou přírodní lokalitou Plačkův les.
 

Ivaň – náves 36 km

Nově přeznačená trasa vede v souběhu s EuroVelo 9 a projíždí celou obcí Ivaň. Za mostem přes řeku Jihlavu zahne doleva a vede pak krásnou stezkou na hrázi podél této řeky až k jejímu ústí do střední novomlýnské nádrže. Před hrází, oddělující dvě z nádrží, uhýbá doprava a poté křižuje rychlostní komunikaci Brno-Mikulov.
 

 

Brno

V brněnské kotlině žil člověk již od pravěku, na území Brna byla sídliště v době Velkomoravské říše. Kolem r. 1000 vznikla osada u brodu přes řeku Svratku, nynější Staré Brno, a ta dala městu jeho jméno. V 18. stol. dochází k rozvoji průmyslu a obchodu, který pokračuje i ve století následujícím. V Brně se soustřeďuje textilní a strojírenský průmysl, rychle jsou zaváděny nejnovější technologie a roku 1839 přijíždí do Brna první vlak. S rozvojem průmyslu rostou předměstí a město ztrácí charakter pevnosti stejně jako Špilberk, ze kterého se stalo vyhlášené vězení. V roce 1919 byla založena Masarykova univerzita a Výstavou soudobé kultury bylo otevřeno brněnské výstaviště (r. 1928). Město leží v kotlině na řece Svratce a Svitavě na ploše 230 km2. Tok řeky Svratky je v Brně dlouhý asi 29 km a na severozápadě města vytváří významnou rekreační nádrž - Brněnskou přehradu. Město se proslavilo nejen svými veletrhy, ale v poslední době i ohňostroji, jako sídlo mnoha divadel, muzeí a památek. Zároveň si ale uchovává svůj lokální charakter, umocněný místními trhy (např. na Zelném trhu) a slavnostmi (např. svátky vína apod.). V městě se narodilo nebo žilo i několik slavných osobností, jako je zakladatel moderní nauky o dědičnosti Johann Gregor Mendel, hudební skladatel Leoš Janáček, vynálezce vodních turbín Viktor Kaplan či první prezident ČSR T. G. Masaryk. Brno má dostatečně velkou kapacitu pro ubytování a stravování, několikplaveckých bazénů a jinou infrastrukturu pro využití volného času. Samostatnou rekreační zónou je Brněnská přehrada.

 

Modřice

Mezi městy okresu Brno - venkov mají Modřice trochu zvláštní postavení. Leží totiž v tak těsné blízkosti Brna, že bývají často považovány za předměstskou čtvrť. Nejstarší zmínky o městečku pocházejí z roku 1141. Stával zde hrad, později biskupský dvorec, v němž často přebývali olomoučtí biskupové. Původně románský kostel sv. Gottharda byl barokně přestavěn v letech 1723–1726. V jeho interiéru se nachází jednak unikátní sochařská kompozice Olivet ské hory z doby kolem roku 1480, jednak soška Panny Marie, k níž pravidelně na sv. Bartoloměje chodívala procesí brněnských zahradníků. Modřice nabízí dostatek kvalitních ubytovacích a stravovacích služeb a možnost sportovního využití včetně opravny kol.

 

Rebešovice

Obec Rebešovice při levém břehu Svratky a Ivanovického potoka na území tzv. Dyjskosvratecké nivy. V dobách svého vzniku ležela obec uprostřed lužních lesů s úrodnou půdou a hojností ryb. Motiv ryb se stal základem názvu a později i znaku a praporu obce. Nejstarší památkou je pozdně barokní stavba kapličky z 18. století se sochou sv. Jana Nepomuckého u vodní ho pramene na stráni pod zámečkem. Významnou stavbou je také objekt zámečku s kaplí. V budově dnes sídlí úřad a je zde zámecká restaurace a knihovna.

 

Rajhrad

Město Rajhrad, které domácí vyslovují „Réhrad“, pochází z obecného pojmenování „rajský hrad“ ve smyslu pěkný či silný hrad. Dnes je město výjimečné zejména svojí historií a památkami, ke kterým patří velkomoravské hradiště, dva kláštery, hospic sv. Josefa, a především Památníkem písemnictví na Moravě v benediktinském klášteře. K založení rajhradského kláštera došlo kolem poloviny 11. století a zakladatelem byl český kníže Břetislav I. Rajhrad byl - ať jako klášter, či jiná církevní instituce – osazen mnichy z benediktinského kláštera na Břevnově. V roce 1812 se rajhradský probošt Řehoř Sázavský společně s celým konventem obrátil na císaře Františka I. s žádostí o povýšení kláštera na samostatné opatství. Císař prosbu vyslyšel a 22. března 1813 povýšil klášter na samostatné opatství. Roku 1950 byl klášter zrušen, mniši vyhnáni a budovy, až na vybrané prostory kvadratury a kostela, předány Československé armádě, do části hospodářských budov byl umístěn sklad zemědělských plodin. Benediktini se do Rajhradu vrátili v 90. letech 20. století. Od 90. let probíhá rekonstrukce rajhradských klášterních budov. Od roku 2005 sídlí v areálu kláštera Památník písemnictví na Moravě (pobočka Muzea Brněnska), který nejen spravuje historickou knihovnu, ale pořádá také velké množství především literárních výstav a dalších společenských akcí.

 

Rajhradice

Obec v úrodné nížině mezi řekou Svratkou a potokem Dunávkou vznikla spojením dvou historických obcí, Rajhradic a Loučky. První zmínka o vsi pochází z roku 1048. Historický vývoj obce je těsně spojen s osudy rajhradského kláštera. V severní části obce se nachází sýpka z roku 1809, barokní užitková stavba s téměř zachovalou původní dispozicí, poblíž návsi pak stojí kaple sv. Scholastiky. Severně od Rajhradic leží Rajhradská bažantnice, původní lužní les, pozměněný výsadbou topolů a keřů. Rostou zde i dva památné duby letní, staré asi 300 let, a čtyři topoly bílé, staré asi 150–200 let. V bažantnici žije typická fauna lužních lesů.

 

Opatovice

První zmínka o obci je již z roku 104 8 v zakládací listině blízkého rajhradského kláštera. Osada opatoviců (lidí opatových) tak následujících 800 let patřila pod duchovní správu a teprve roku 1848 přešla pod správu světskou. Na místě dnešního kostela sv. Karla Boromejského stála ještě v 17. století kaplička. Na západní straně ohraničuje Opatovice potok Dunávka, který se vlévá u Blučiny do Litavy. Dunávka zásobuje vodou propojené rybníky, ve kterých se ještě dnes vyskytují škeble a mnoho druhů ryb. V obci je opravna kol.

 

Blučina

Blučina se rozkládá pod severními svahy kopce Výhonu a patří mezi nejstarší osídlená místa v kraji. Už ve 14. století byly v okolí, zejména na svazích Výhonu, četné vinice. Dominantou Blučiny je mohutný kostel Nanebevzetí Panny Marie s pozdně románským jádrem z konce 13. století, později upravovaný v období gotiky a renesance. V okolí vesnice leží významná archeologická naleziště, například ostroh zvaný Cezavy. Nálezy potvrdily, že tato lokalita byla osídlena již ve starší době kamenné. Nejvýraznější a nálezově nejbohatší bylo osídlení v době bronzové; od roku 1933 bylo na Cezavách objeveno osmnáct pokladů z té doby. V obci je několik restaurací a vinných sklípků, pěkný je i výlet okolo Výhonu po cyklistické stezce č. 5149 přes Křepice a Židlochovice.

 


Židlochovice

Toto malebné městečko leží na úpatí kopce Výhon v oblasti, kde se rodí vyhlášené moravské víno. Někdejší obchodní středisko na jantarové stezce připomínají soudobé písemnosti již v roce 1349. Na přelomu 16. a 17. století, kdy bylo židlochovické panství majetkem Žerotínů, se stalo útočištěm pronásledovaných českých bratří. Do dějin města se však výrazně zapsali zejména Sinzendor fové, kteří zámecký areál přestavěli v letech 1720–1729 podle vzoru francouzkého Versailles a založili na svém panství tradici pěstování meruněk. V roce 1918 převzal Židlochovice od posledních majitelů, habsbursko-lotrinského rodu, český stát a zámek se poté stal oblíbeným letním sídlem prezidenta T. G. Masaryka. Rozlehlý, volně přístupný park (ne pro cyklisty) plynule přechází v oboru, kde jsou chována stáda muflonů a jelenů sika Dybowského. Zámecká budova slouží výhradně reprezentačním účelům a není veřejnosti přístupná. Na náměstí je několik míst k občerstvení, u mostu přes Svratku je umístěna další o dpočívka s mapou. 1. 8. 2009 byla v Židlochovicích na vrcholu kopce Výhon otevřena rozhledna Akátová věž Výhon, která je s volným vstupem otevřena celoročně. Přístup je možný pěšky nebo na kole, a to po nezpevněné polní cestě ze Židlochovic.

 

Žabčice

Okolí vsi bylo osídleno již od pravěku. Žabčice měly několik majitelů, postupně přešly do majetku židlochovického panství a v 16. století připadla obec pánům ze Žerotína. Na místě staré dřevěné zvonice z roku 1721 byla v Žabčicích roku 1883 vystavěna kaplička.

 

Přísnotice

První písemná zpráva o vesnici pochází z roku 1348. Největšího rozmachu se však dočkala až v 19. a 20. století. V roce 1873 byl v Přísnoticích namísto dosavadní kaple postaven kostel sv. Václava. Smírčí kříž v polích jihozápadně od obce pochází z roku 1663.

 

Vranovice

Přímé železniční spojení umožňuje snadnou dostupnost obce, a díky své bohaté přírodní i kulturní rozmanitosti se tak Vranovice mohou stát atraktivním turistickým cílem. Lužní lesy s významnou přírodní rezervací Plačkův les s říčkou Šatavou, protékající Svratka a několik rybníků v obci nabízí jedinečnou přírodní podívanou. V obci se nachází Turistické informační centrum, které je umístěno v prostorách vinotéky. Součástí budovy je zrekonstruovaný vinný sklep a muzeum vinařství. V nabídce jsou vína místních vinařů a možnost posezení v příjemném prostředí vinařské obce. Obec Vranovice je křižovatkou, kudy prochází hned několik různých cyklotras. Z těch nejznámějších např.: Jantarová cyklostezka – EuroVelo 9, cyklostezka Brno-Vídeň, Brněnská vinařská stezka, cyklostezka Vranovice-Lednice. Na hranici katastru obce prochází vinařská cyklostezka Mikulovská a Velkopavlovická. Vznik obce je dokladován řadou nalezišť v prostoru, kde se nacházel cukrovar postavený v r. 1872, a na některých místech, kde se prováděla výstavba železniční tratě Vídeň-Břeclav-Brno. Nejstarší kronika obce pochází z roku 1890. Nejvýznamnější historickou památkou obce je kostnice ze 17. století, zapsaná v seznamu kulturních památek, místní kostel a socha sv. Floriána. Tradici zde má od počátku zemědělství a vinohradnictví.

 

Ivaň

Na levém břehu řeky Jihlavy na říční terase mezi řekami Jihlavou a Svratkou leží obec Ivaň. Obě řeky jsou lemovány lužními lesy, jejichž nejzachovalejší části s typickou flórou a faunou jsou chráněny jako přírodní rezervace Plačkův les a říčka Šatava a přírodní památka Dolní mušovský luh. Severně od obce na svazích terasy se uprostřed porostů akátu dochovaly i zbytky teplomilné šipákové doubravy. V Ivani jsou dvě dobré restaurace, vinařský dvůr s vinotékou v barok ní budově bývalé fary a možnost ubytování a pěkný kostel sv. Bar toloměje z roku 1791.

Hodnocení
Řadit dle:
Obecné hodnocení
Známka
Slovní hodnocení
Autor
Datum
Zatím žádné hodnocení. Buďte první!


Přidat hodnocení
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

 Security code
*Vaše hodnocení:

*Vaše známka:


Brněnské kulturní centrum Brno

Brněnské kulturní centrum Brno - hl. nádraží

Červený kopec

Okryv kvartérního profilu spraší a fosilních půd na okraji bývalého lomu.

Hádecká planinka

Typická lesostep Moravského krasu.

Hrad Špilberk

Jedna z výrazných dominant Brna. Zprvu sídlo Přemyslovců měnilo později často majitele. Hrad se stal důležitou pevností (odolal i nájezdům Švédů) a později trestnicí. Ve vězeňských kobkách Špilberku trpěli a umírali revolucionáři z celé Evropy, ale pykalo zde i mnoho dalších odsouzenců, z nichž nejslavnější byl zřejmě pověstný loupežník Babinský. S...

Hrad Veveří

První zmínka o původně románském hradu pochází z roku 1222. Na konci 13. století vznikl královský raně gotický hrad, který později prošel složitým stavebním vývojem. Dnešní podobu získal v polovině 18. století. Na opevněném hradu si vylámali zuby husité, ovšem Švédové za třicetileté války už byli úspěšnější.

Pouzdřanská step-Kolby

Příkré svahy mezi poli a vinicemi u Pouzdřan patří k nejvýznamnějším lokalitám stepní vegetace u nás.

Rozhledna Akátová věž

Válcová stavba o výšce 14,5 m vyrostla na kopci Výhon v roce 2009.

Rozhledna Bratčice

V roce 2003 byl postaven vodojem, jehož rovná střecha slouží zároveň jako rozhledna. I když je vysoká pouhých 6 metrů, je z ní díky poloze na vyvýšeném místě vidět nejen okolní krajinu, ale také Pálavu a Bílé Karpaty.

Rozhledna Brněnské výstaviště

V květnu 1928 byly v rámci Jubilejní výstavy československé kultury slavnostně otevřeny pavilony brněnského výstaviště a s nimi i 45 metrů vysoká prosklená věž s výhledem na celé výstaviště a okolní brněnské čtvrtě.

Rozhledna Ostrá horka u Soběšic (Strom)

Rozhledna na Ostré horce (405 m n. m.) je přístupná od května 2008. Její konstrukce sahá do výšky 19 m, vyšší ze dvou vyhlídkových plošin se nachází ve výšce 16 m nad zemí. Otevírá se z ní výhled na okolí Soběšic a na Brno. Místo je zajímavé tím, že bylo v roce 1759 zvoleno jako nejsevernější bod trigonometrické sítě v oblasti vídeňského poledníku ...

Stránská skála

Osamocený skalnatý vrch z jurských vápenců s výskytem přirozených teplomilných druhů. Proslulá paleontologická lokalita dokazující dávnou přítomnost druhohorního moře a také osídlení v období mladšího paleolitu a neolitu.

Technická památka Brno-Kníničky

Gravitační betonová přehrada s hydroelektrárnou vybudovaná v letech 1936-1940 je první přehradou, kde byl uplatněn beztlakový tvar přepadu. Délka hráze v koruně činí 120 m při 34 m výšky.

Turistické informační centrum Židovské obce Brno

UNESCO Brno - vila Tugendhat

Meziválečná funkcionalistická vila v Brně - Černých Polích je jedním základních děl světové moderní architektury. Proslulý německý architekt Ludwig Mies van der Rohe ji v roce 1928 vyprojektoval pro rodinu průmyslníka Tugendhata a uplatnil v ní mnoho novátorských přístupů při návrhu bydlení. (zapsáno v roce 2001)

Zámek Chrlice

Barokní zámek byl postaven koncem 18. století na místě původní tvrze podle návrhu M. Grimma. Od roku 1864 sloužil jako odpočinkové sídlo brněnských biskupů.

ZOO Brno

Zoologická zahrada založená v roce 1953 leží poblíž přehrady na okraji rekreačního zázemí Brna. Hlavní specializací je chov kopytníků.

 • 23. 8. 2022
  Ukončení sezóny na cyklostezce B...

  Ukončení sezóny se uskuteční na novém úseku v Rebešovicích.

   
  4. 8. 2022
  Rezervace cyklobusů

  Rezervace cyklobusů

   
  Všechny aktuality
 • září 2022
  poútstčtsone
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  Všechny akce
 • Anketa
  Využijete možnost dopravit se na rakouskou část cyklostezky cyklobusem z Brna? Využijete možnost dopravit se na rakouskou část cyklostezky cyklobusem z Brna?
   
  341
   
  78
   
  177
 • Cyklostezka Brno-Vídeň

  Cyklotrasa je na území ČR ve správě Cyklistické stezky Brno-Vídeň, dobrovolného svazku obcí v koridoru trasy.
  Sídlo a adresa:
  Cyklistická stezka Brno-Vídeň, dobrovolný svazek obcí
  Masarykova 100
  667 01 Židlochovice
  Kontakt:
  e-mail: info@brnoviden.cz
  T.: +420 776 771 689