Aktuality

Výběrové řízení - tajemník

Cyklistická stezka Brno - Vídeň, dobrovolný svazek obcí
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
 
VYHLAŠUJE
 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pozice
Tajemník
 
Náplň práce:

 • organizační a administrativní zajištění činnosti orgánů dobrovolného svazku obcí  (dále jen DSO) - svolávání jednání, zajišťování a distribuce podkladových materiálů pro jednání, pořizování záznamů z jednání a jejich doručování účastníkům,
 • zastupování DSO na jednáních,
 • sledování vývoje příjmové a výdajové stránky rozpočtu DSO a předkládání návrhů na opatření,
 • jednoduchá poradenská a konzultační činnost pro členy DSO,
 • zajištění kontaktu DSO s Krajským úřadem Jihomoravského kraje a Centrem dopravního výzkumu Brno jako garanty koordinovaného rozvoje cyklistické dopravy na území ČR,
 • propojení cyklostezky Brno-Vídeň s cyklostezkami regionálními i místními, propagaci cílů DSO a jejich vhodná forma prezentace s vazbou na místní pozoruhodnosti, v návaznosti na podnikatelské zázemí pro cykloturisty (servisy, ubytovací a stravovací kapacity apod.),
 • zajištění kontaktu DSO s vypisovateli grantů a projektovými agenturami, zaměřenými na rozvoj cestovního ruchu.
 
Požadavky:
 • středoškolské vzdělání
 • pracovní zkušenosti v administrativě a státní správě výhodou
 • samostatnost, spolehlivost  a  flexibilita
 • komunikativnost a zodpovědnost
 • uživatelská znalost práce s PC
 • morální bezúhonnost
 • řidičský průkaz sk. B
 
Nabízíme odměnu ve výši 32.500,- Kč/ měsíc pro OSVČ.  
Nástup od 1.11.2018 nebo dle dlohody.
 
ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 31.10.2018 9:00 hod
elektronicky na adresu: info@brnoviden.cz
 
K přihlášce nutno doložit:
 • strukturovaný profesní životopis,
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č.101/2000Sb.
Bez požadovaných dokladů nelze přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů o výběrové řízení.
Vyhlašovatelé si vyhrazují právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
 
V Hevlíně dne 21.9.2018
Ing. Jana Drápalová v.r.
předsedkyně
 

 • 2.10.2018
  Výběrové řízení - tajemník

  Cyklistická stezka Brno - Vídeň, dobrovolný svazek obcí
  Masa...

   
  27.9.2018
  Konference přeshraniční spoluprá...

  Konference přeshraniční spolupráce přinesla setkání  30 předst...

   
  Všechny aktuality
 • Všechny akce
 • Anketa
  Využijete možnost dopravit se na rakouskou část cyklostezky cyklobusem z Brna? Využijete možnost dopravit se na rakouskou část cyklostezky cyklobusem z Brna?
   
  54
   
  18
   
  8
 • Cyklostezka Brno-Vídeň

  Cyklotrasa je na území ČR ve správě Cyklistické stezky Brno-Vídeň, dobrovolného svazku obcí v koridoru trasy.
  Sídlo a adresa:
  Cyklistická stezka Brno-Vídeň, dobrovolný svazek obcí
  Masarykova 100
  667 01 Židlochovice
  Kontakt:
  e-mail: info@brnoviden.cz
  T.: +420 776 869 077