Aktuality

Projekt „Na kole mezi Brnem a Vídní“ - závěrečná zpráva


FOND MALÝCH PROJEKTŮ; jižní Morava – Dolní Rakousko

 

Konečný příjemce: Cyklistická stezka Brno – Vídeň, dobrovolný svazek obcí
 
Datum podpisu smlouvy: 17. 7. 2013.
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2014
Předpokládané náklady 3.852,79 eur, skutečnost 3.558,45 eur.

 

FINANČNĚ PODPOŘENÉ AKTIVITY PROJEKTU

Pracovní schůzky

Seminář

Přeshraniční cykloakce

Tisk letáku ve dvou jazycích

Pasport značení a vybavenosti trasy

Internetové stránky

 

Pracovní schůzky

Dvě setkání odborníků a politiků k dohodě o společném postupu.

 

Vstupní schůzka se uskutečnila 24. 10. 2013 v Hevlíně. Projednala se spolupráce partnerů při vlastní realizaci projektu, budoucí vyznačení cyklotrasy na rakouském území a rozsah spolupráce při propagaci cyklotrasy jako turistického produktu.

 

30. 9. 2014 se uskutečnila závěrečná - hodnotící schůzka v rakouském Laa an der Thaya. Zúčastnilo se 6 českých a 4 rakouští zástupci, předpoklad účastníků byl splněn. Rakouští partneři projektu přivítali námět na směrové vyznačení cyklotrasy Brno – Vídeň jako páteřní trasy společným symbolem (logem) na celé cyklotrase. Současně ale námět hodnotili jako výhledový a to s ohledem na nemožnost zajistit financování směrového značení v době do cca 10 roků. Dle stanoviska zástupců rakouské strany námět není zařazen mezi schválenými prioritami pro páteřní cyklotrasy v příhraničním území. Rakouská strana pouze nabídla možnost značit cyklotrasu Brno – Vídeň v úseku Laa an der Thaya – Vídeň v propagačních materiálech (průvodce, mapy, web) po stávajících cyklotrasách nižší úrovně.

Seminář

29. 4. 2014 se uskutečnil společný odborný seminář za účasti představitele Evropské cyklistické federace k otázce strategie rozvoje cyklistické stezky Brno – Vídeň. Semináře se zúčastnilo 38 účastníků, z toho 3 přednášející z Rakouska a 7 přednášejících z České republiky. Byly představeny způsoby rozvoje cyklostezek na české a rakouské straně, mezi účastníky se rozvinula diskuse. Rakouská strana (zástupce ECF) rozvoj cyklistické stezky Brno – Vídeň podporuje, avšak vyznačení cyklotrasy Brno – Vídeň na rakouském území v nejkratším směru na Vídeň z příhraničního města Laa an der Thaya nepovažuje za nutné. Doporučuje cyklistům využít pro směr na Vídeň již značené páteřní stezky, i když s výrazně delší trasou. stanovisko obcí regionu Land um Laa (partnera projektu) není rozhodující. Město Laa an der Thaya a obce regionu Land um Laa podporují návrh vedení cyklotrasy Brno – Vídeň na rakouském území z Laa směrem na Mistelbach, Wolkersdorf a Vídeň, s využitím stávající regionální trasy č. 5. Region tím získá novou výraznou severo-jižní cyklistickou trasu, která by doplnila východo-západní trasy EuroVelo13 a Kamp-Thaya-March.

Přeshraniční cykloakce

Uskutečnily se 3 společné akce pro cyklistickou veřejnost se zaměřením na propagaci cyklotrasy Brno – Hevlín – Laa – Wolkersdorf – Wien. Na všech třech akcích byly pro cyklisty připraveny stojany na kola, občerstvení, technický servis a sociální zázemí. V pořádání akcí pro cyklistickou veřejnost došlo k obrovskému posunu v zatraktivnění stezky pro cyklisty, a to zejména spoluprací s rakouským partnerem, který svým organizačním zapojením na druhé cykloakci prokázal zájem rakouské strany o české cyklisty a o stezku jako takovou.

V sobotu 28. září 2013 proběhlo ukončení sezóny 2013 se setkáním cyklistů v příhraniční obci Jevišovka. Akce se zúčastnilo přes 300 cyklistů. Počet návštěvníků z Rakouska byl oproti předpokladům minimální (celkem 4 z celkových 310 účastníků dle prezenční listiny). Každý cyklista obdržel upomínkový předmět formou daru – cyklolahev s logem cyklostezky a symboly EU. Pro cyklisty byly připraveny dva cyklookruhy – cca 6 a 10 km a kulturní program.

V sobotu 3. května 2014 proběhlo otevření sezóny 2014 se setkáním cyklistů v příhraniční obci Hevlín. I přes nepříznivé chladné počasí se akce zúčastnilo více než 300 cyklistů, z toho asi 15 rakouských. Cyklisté obdrželi upomínkový předmět a propagační leták cyklistické stezky s mapou. Pro cyklisty byl připraven kulturní program a následně byli pozváni na komentovanou cykloprojížďku po městě Laa an der Thaya, při které byli cyklisté seznámeni s historií města a pozoruhodnými místy ve městě.

27. 9. 2014 se v Pasohlávkách uskutečnilo poslední plánované setkání cyklistů při ukončení cyklosezóny 2014. Dle prezenční listiny se akce účastnilo se 265 cyklistů, z toho 20 rakouských. Každý účastník obdržel propagační předmět – cyklolahev s logem cyklostezky a symboly EU a propagační leták cyklistické stezky s mapou. Připraveny byly 2 cyklookruhy a kulturní program.

Tisk letáku ve dvou jazycích

Byl vytvořen grafický návrh a vytištěny barevné propagační letáky Cyklistické stezky v české a v německé verzi ve výsledném formátu 100x210 mm (celkovém 600x420 mm). Letáky obsahují mapu a text popisující směrové vedení cyklistické stezky Brno – Vídeň a turistické cíle na cyklotrase. Bylo vytištěno 8 tis. letáků v českém a 2 tis. letáků v německém jazyce. Letáky byly představeny cyklistům při otevírání sezóny 2014 a byly distribuovány do 24 míst české a 5 míst rakouské strany. O letáky byl ze strany cyklistů velký zájem a jsou již téměř rozebrány.
 

Pasport značení a vybavenosti trasy

Byl zpracován pasport směrového značení a vybavenosti trasy Brno – Vídeň na území ČR, který obsahuje text, mapy, fotografie, tabulky, přílohy a návrhy na opatření na doplnění vybavenosti a odstranění nedostatků. Oproti předpokladu 60 stran obsahuje celkem 125 stran. Pasport je k dispozici i na internetových stránkách stezky - http://vyvoj.brnoviden.cz/Pasport-smeroveho-znaceni-a-vybavenosti.aspx, kde jsou lokalizovány jednotlivé body směrového značení a vybavenosti (odpočívek) včetně fotodokumentace místa a detailního technického popisu.
 

Internetové stránky

Byly vytvořeny nové internetové stránky Cyklistické stezky Brno – Vídeň pod samostatnou doménou www.brnoviden.cz včetně začlenění pod rozcestník greenways.cz s popisem stezky, zobrazením v mapě a uvedením turistických cílů.
 

HODNOTÍCÍ SOUHRN

Plánované posílení spolupráce pro rozvoj, zlepšení a dokončení infrastruktury pro cestovní ruch bylo naplněno. Na poslední pracovní schůzce byla dohodnuta budoucí pravidelná jednání české a rakouské strany a i přes nemožnost označení stezky na rakouské straně získala rakouská strana o cyklistické stezce povědomí a nabídla možnost vedení trasy po již existujících mezinárodně značených trasách.
Byla vytvořena větší nabídka inovativních produktů (leták a web), která povede ke zvýšení návštěvnosti v koridoru mezi Brnem a Vídní (lze předpokládat vzhledem k velkému zájmu o nově vydaný leták cyklistické stezky s mapou).
Obě strany se shodly na společném marketingu příhraničních regionů směrem k trhu EU.
Do budoucna lze očekávat větší rozvoj dálkové cyklistiky, zvýšení návštěvnosti cyklistů z Německa, Slovenska a dalších zemí EU, stejně tak i následná jednání ve věci propojení značení na obou stranách hranice, které doposud není v požadovaném stavu.
U cílových skupin - turistické veřejnosti CZ, AT a dalších zemí EU došlo ke zlepšení informovanosti a dosažitelnosti informací o cyklistické stezce Brno – Vídeň.

 • 27.7.2018
  Rezervace cyklobusů

  Rezervace cyklobusů

   
  4.7.2018
  Evropská asociace Greenways (EGW...

  Evropská asociace Greenways (European Greenways Association EGWA) s...

   
  Všechny aktuality
 • září 2018
  poútstčtsone
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  Všechny akce
 • Anketa
  Využijete možnost dopravit se na rakouskou část cyklostezky cyklobusem z Brna? Využijete možnost dopravit se na rakouskou část cyklostezky cyklobusem z Brna?
   
  50
   
  18
   
  7
 • Cyklostezka Brno-Vídeň

  Cyklotrasa je na území ČR ve správě Cyklistické stezky Brno-Vídeň, dobrovolného svazku obcí v koridoru trasy.
  Sídlo a adresa:
  Cyklistická stezka Brno-Vídeň, dobrovolný svazek obcí
  Masarykova 100
  667 01 Židlochovice
  Kontakt:
  e-mail: info@brnoviden.cz
  T.: +420 776 869 077