Dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Jihomoravským krajem
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Jihomoravským krajem
Cyklostezce byla přiznána dotace na projekty Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno -Vídeň na území ČR – I. etapa v rozsahu příspěvku:
- 85% způsobilých výdajů projektů ze strukturálního fondu ERDF
- 7,5% způsobilých výdajů projektů z národních veřejných zdrojů ČR
- 7,5% způsobilých výdajů projektů z rozpočtu Jihomoravského kraje

Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno -Vídeň na území ČR – I. etapa

Projekty:
Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno-Vídeň na území    ČR – I. etapa, projekt 1
Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno-Vídeň na území    ČR – I. etapa, projekt 2
Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno-Vídeň na území    ČR – I. etapa, projekt 3
Do projektu 1 bylo po zvážení připravenosti úseků z hlediska majetkoprávního zařazeno 11 úseků na 7 katastrech, což představuje 9,014 km bezpečné cyklostezky. Jedná se o úseky:

1.      Chrlice (kú Chrlice, délka úseku 196m)
2.      Rebešovice 2 (kú Rebešovice, délka úseku 908m)
3.      Rajhradice 1 (kú Rajhradice, délka úseku 543m)
4.      Rajhradice 2 (kú Rajhradice, délka úseku 1258m)
5.      Rajhradice 3 (kú Rajhradice, délka úseku 249m)
6.      Blučina 1 (kú Blučina, délka úseku 971m)
7.      Židlochovice 2 (kú Židlochovice, délka úseku 53m)
8.      Přísnotice 1 (kú Přísnotice, délka úseku 1358m)
9.      Pasohlávky 1 (kú Mušov, délka úseku 1450m)
10.  Pasohlávky 2 (kú Pasohlávky, délka úseku 614m)
11.  Pasohlávky 4 (kú Pasohlávky, délka úseku 1414m)

Předpokládané uznatelné náklady projektu 1: 46 662 278,- Kč (vč. DPH)

Číslo projektu:            CZ.1.11/1.4.00/07.01044
Do projektu 2 byl po zvážení majetkoprávní připravenosti v době podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II JV zařazen úsek Opatovice 1 na katastru obce Opatovice u Rajhradu, což představuje 0,445 km bezpečné cyklostezky.
Předpokládané uznatelné náklady projektu 2: 3 644 420,- Kč (vč. DPH)

Číslo projektu:            CZ.1.11/1.4.00/07.01041
Do projektu 3 byl po zvážení majetkoprávní připravenosti v době podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II JV zařazen úsek Ivaň 2 na katastru obce Ivaň, což představuje 3,292 km bezpečné cyklostezky.
Předpokládané uznatelné náklady projektu 3: 9 833 293,- Kč (vč. DPH)

Číslo projektu:            CZ.1.11/1.4.00/07.01042
Projekty jsou připravovány společně ke stavební realizaci v období od počátku 2. pololetí 2011 do konce 1. pololetí 2012

Situace úseků dostavby:
prohlidka-1.pdf
prohlidka-2.pdf
prohlidka-3.pdf
Fotogalerie