Aktuality

Předání nově zbudovaných úseků

Projekt Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno -Vídeň na území ČR – II. etapa
Základní údaje o projektu
projekt zahrnuje vybudování bezpečných úseků na části cyklostezky Brno-Vídeň, nahrazující ve vytipovaných dopravně exponovaných úsecích stávající vedení cyklotrasy.
Cyklistická stezka Brno - Vídeň je důležitou součástí mezinárodní dálkové trasy EuroVelo 9, přesto je na území ČR dosud vedena částečně po silnicích II. a III. třídy. S růstem intenzity dopravy se některé její úseky jeví v kontextu bezpečnosti provozu dle měřitelných kritérií (intenzita dopravy, dovolená rychlost, nehodovost, ad.), jako méně vhodné až kritické. Na základě Studie technických opatření ke zvýšení bezpečnosti na cyklotrase Brno-Vídeň na území ČR bylo vytvořeno komplexní řešení
bezpečného vedení cyklostezky.
Do realizovaného projektu bylo zařazeno 12 úseků na 9 katastrech, což představuje téměř 7 km (1/10 celé délky na území ČR) bezpečné cyklostezky. Na první nově vybudovaný úsek se cyklisté dostanou již za OC Olympia.

Fotogalerie
  • 150630-tiskova-zprava-predani-web.jpg

    0 1