Aktuality

Měření návštěvnosti cyklostezky

Automatické sčítače zaznamenávají pohyb na cyklostezce.
Dokáží odlišit chodce, cyklistu nebo motorové vozidlo.
Přehledy pro vás budeme zveřejňovat po měsících.

Fotogalerie